Tietosuojaseloste ja evästeet

Tietosuojaseloste ja evästeet

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Kati Latva-Panula
Y-tunnus 2314640-8
0400 165 265
kati@fiinikuva.fi
Kenttätie 10, 61800 Kauhajoki

2. REKISTERIN NIMI
Fiinikuva Kati Latva-Panulan asiakasrekisteri

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietolain §8 mukainen asiakasrekisteri
Asiakassuhteen ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen
Yhteydenpito asiakkaisiin ja palveluiden ja tuotteiden markkinointi.
Asiakkan tilausten käsittely ja arkistointi.

4. REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavat tiedot
nimi, sähköpostiosoite, puhelin, postiosoite
tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
tietoja kuvaukseen liittyen, joista on keskusteltu asiakkaan kanssa

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan asiakkaan oltua yhteydessä kuvaajaan. Jos asiakas tilaa palveluita, tiedot säilytetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Tietoja kerätään kuvaussopimukseen, josta nämä kirjataan asiakasrekisteriin.
Google Analytics kerää käyttäjäkokemuksen parantamisen vuoksi anonyymiä tietoa nettisivujen käytöstä.

6. REKISTERIN TARKOITUS
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen
mahdollistamiseen.
Jos asiakkaan ja valokuvaajan välillä on laskutussuhde, asiakastietoja voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SUOJAUS
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista ja siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siltä osin kuin asiakkaan kanssa on sovittu (esim. Facebookissa, Instagramissa tai muussa palvelimessa kuvan julkaiseminen).
Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietohin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä ja palvelimet ovat suojattuja palomuurein.

EVÄSTEET
Seuraan verkkosivustoni käyttöä evästeillä. fiinikuva.fi -sivusto käyttää evästeitä ensisijaisesti palvelun tarjoamiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Alla on lisätietoa evästeistä, sekä siitä miten käytän niitä ja miten voit hallita niiden käyttöä.
Evästeillä ei voi tunnistaa käyttäjää. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivuja.

1. Mitä evästeet ovat?
Eväste (cookies) on sivuton pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

2. Sivustollani käyttämät evästeet
Käytän muun muassa seuraavia evästeitä:
Google Analytics – Tuottaa anonyymia tietoa siitä, millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka kauan
Facebookin konversiopikseli – Antaa anonyymiä tietoa ja auttaa  uudelleenmarkkinoinnissa

3. Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?
Evästeiden poistaminen vaihtelee selaimesta riippuen. Lisätietoja saat selaimesi ohjeista.
Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Kuvaussopimukset säilytetään lukollisessa kaapissa, joihin ei ulkopuolisilla ole pääsyä.

8.TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin
oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:
Fiinikuva, Kenttätie 10, 61800 Kauhajoki

9. ALAIKÄISET KÄYTTÄJÄT
Alle 18- vuotias tarvitsee palvelun käyttämiseen huoltajan suostumuksen. Alaikäisellä täytyy olla huoltajan suostumus ja
allekirjoitus  uvaussopimukseen ja kuvien käyttölupaan.

LISÄTIETOJA
Tietosuojaseloste päivitetty 2.11.2019